Република България ● Община Смядово

Езици

Удължава се срокът на проект "Осигуряване на топъл обяд-2016 в община Смядово"

понеделник, 08.05.2017 г.
Категория: 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“

BG05FMOP001-3.002


Проект „Осигуряване на топъл обяд-2016 в община Смядово

Договор за БФП № BG05FMOP001-3.002-0014-С01

Съобщение

Удължава се срокът за предоставяне на социалната услуга “Топъл обяд“ в община Смядово до 31 декември 2019 г. Беше подписано допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ между Агенция за социално подпомагане и Община Смядово. Финансирането е по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане и от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. На Община Смядово са отпуснати още средства за да продължи да се предоставя услугата, както и за увеличение на броя на лицата, които попадат в целевите групи по проекта.

В периода от 01.07.2016 г. до 30.04.2017 г. топъл обяд получаваха 150 социално слаби лица. От 1 май 2017 г. до края на 2019 г. от социалната услуга ще могат да се възползват 250 лица от всички населени места от общината. Лицата, получаващи топъл обяд към настоящия момент не е необходимо да подават молби-заявления отново. Топлият обяд включва супа, основно ястие, десерт и хляб в работните дни на всеки месец.

Приемът на документи на социално слабите граждани за тази услуга остава отворен. Допълнителна информация за хората, които могат да се възползват от нея, може да се получи в стая № 2, в сградата на Община Смядово.