Република България ● Община Смядово

Езици

Успешно приключи проект на СОУ Смядово

вторник, 12.07.2016 г.
Категория: 

         

 

Приключи проектът „Четем, знаем, успяваме”, на Училищното настоятелство и библиотеката при СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Смядово, по програма „Знания за успех” 2015/2016 г. с финансовата подкрепа на Фондация „Работилница за граждански инициативи” и SAP Labs България.

Под  наслов ”Четенето е сила, четящите хора са красиви хора, а красивите хора са щастливи” се проведе заключителният етап по проекта - «Щастливи заедно».

Участниците в проекта оставиха своя отпечатък  от ръцете си върху  символа на щастието - четирилистна    детелина.

Със средствата по проекта на стойност 5 692 лева се  модернизира училищната библиотека. Изгради се информационен център. Закупиха се лаптоп, мултимедиен проектор, мебели. Подписан  е договор за библиотечен софтуер и предстои неговото инсталиране.

Библиотечният фонд се обогати с 54 книги и 5 електронни образователни продукта.

Постигнати са основните цели на проекта:

Превръщане на училищната библиотека в съвременен библиотечно-информационен център и в място, стимулиращо желанието за учене и подобряване представянето на учениците в учебния процес.

Превръщането на училищната библиотека в център за професионално ориентиране и информационна   компетентност.

Съчетаване на функциите на традиционната библиотека с възможностите на съвременния информационен център.

Публикацията стана възможна благодарение на помощта на Фондация "Работилница за граждански инициативи" по програма "Знания за успех" с финансовата подкрепа на SAP Labs България.