Република България ● Община Смядово

Езици

Уведомление от Общинска служба по земеделие Смядово

събота, 10.09.2016 г.
Категория: 

На основание заповед № РД 27-189 / 05.07.2016 год.  на Директора на ОД“Земеделие“ Шумен е открита процедура по сключване на споразумения ... целият текст тук (168.74 KB, PDF)