Република България ● Община Смядово

Езици

Важно

петък, 22.08.2014 г.
Категория: 

Във връзка с предстоящ плануван ремонт за смяна на съществуваща прелезна настилка с еластична настилка на ЖП прелез на км. 25+340 в гара Смядово по 26-та жп линия по път SHU1133/ІІ-73, Смядово-Веселиново/ - жп гара Смядово - Смядово/ІІІ-7302/, прелезът ще бъде затворен за движение на МПС на 26-08-2014 от 05:30 до 17:00 на 28-08-2014.

За да се избегне прекъсване на движението на МПС, съгласно разработения проект по част ВОД е формиран обходен маршрут през жп прелез на път ІІІ-7302/Смядово-В. Преслав/.