Република България ● Община Смядово

Езици

ВАЖНО!!!

петък, 16.08.2019 г.
Категория: 

В срок до 21.08.2019г. /сряда/ всеки собственик, включен в списъка на доброволно заклани свине в обекти тип „заден двор“, трябва да подаде в сградата на община Смядово ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ. Сумата е в размер на 300 лв. на стопанство, която се отпуска за почистване и дезинфекция. При подаване на документите всеки следва да представи удостоверение за банкова сметка.

Телефон за информация: 05351/2130 вътрешен 103 Ирена Вълчева