Република България ● Община Смядово

Езици

ВАЖНО!!! Инициатива на „Местната инициативна група Дългопол - Смядово“

сряда, 01.04.2020 г.

По инициатива на „Местната инициативна група Дългопол - Смядово“ по проект BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“ от кметовете на общините Дългопол и Смядово се внесе предложение, съответно пред Общински съвет - Дългопол и Общински съвет Смядово за гласуване на специални средства от общинските бюджети на двете общини, предназначени за осъществяване на инициативи от граждани за подобряване облика на населените места /почистване квартали, залесяване, оформяне на градински кътове, подобряване състоянието на спортни и детски площадки, поставяне на пясъчници, освежаване чрез боядисване и варосване, организиране на ежегодни конкурси за най-добра улица, квартал, населено място и др. дейности/,  по предварително изготвени правила.

Предложенията бяха приети единодушно и се взе решение за учредяване на Фонд „Граждански инициативи“.

Община Дългопол ще задели за фонда 3 000 лв., а Община Смядово 5 000 лв.

Изготвени са правила и критерии за финансиране и след отмяна на извънредното положение ще бъде открита процедура за кандидатстване.