Република България ● Община Смядово

Езици

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 11.04.2016 г.
Категория: 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

 Областна дирекция “Земеделие” ШУМЕН

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на собствениците на имоти (сгради или земя и сгради) в стопански дворове

         Областна дирекция „Земеделие“ Шумен уведомява всички собственици на имоти в стопански дворове /организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ /бивши ТКЗС/, както и на сгради и съоръжения в тях в срок до 10.05.2016 год. да представят документите си за собственост в гр. Шумен, сградата на Общината, бул. „Славянски“ № 17, стая 102, с цел отразяване на данните за собственост в създадените регистри към картата на възстановената собственост /КВС/ и във връзка с предстояща процедура по оцифряване на парцеларните планове на стопанските дворове.

         Посочения срок до 10.05.2016 год. е препоръчителен, не е законово установен и при неспазването му няма да има последствия за собствеността на гражданите !!!

 

 

ДИМИТЪР ВЪРБАНОВ

 Директор на Областна дирекция

“Земеделие” Шумен