Република България ● Община Смядово

Езици

Важно съобщение

четвъртък, 09.05.2019 г.
Категория: 

ДО

ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА СМЯДОВО

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че на 23.05.2019 г. ДП „НКЖИ”,  под. „Сигнализация и телекумуникации“, Горна Оряховица, ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника за третиране на площи на железопътната инфраструктура (разстояние шест метра от главна релса от двете страни на жп линията) в участъка Шумен – Комунари, с препарат - НАСА 360 СЛ, при доза 4% разтвор, карантинен срок - 30 дни.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.

 

Тел. за контакти: 0886 188 139 – инж. Стоян Стоянов, ДП „НКЖИ”

                               05351/2130, вътр. 103 – Ирена Вълчева, Община Смядово