Република България ● Община Смядово

Езици

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 17.03.2020 г.
Категория: 

 

ОБЩИНА СМЯДОВО

РАЗКРИВА ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СМЯДОВО,

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, оперативния щаб на община Смядово разширява дейността на служителите по проект № BG05M9OP001-2.040-0040 „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“ и „Мобилен екип за подкрепа“ по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, които ще оказват социално – здравни услуги и ще бъдат на разположение в помощ на самотно живеещи възрастни хора – болни, без близки и в невъзможност за самостоятелно обслужване, хора с двигателни затруднения и такива, поставени под карантина.

Услугата е свързана с необходимостта от ограничаване излизането на тези групи граждани, които са най-уязвими. Доставките на медикаменти и храни ще става до адрес, като ще се заплаща единствено стойността на стоките, а транспортът ще бъде безплатен.

Заявките трябва да съдържат трите имена на нуждаещия се, точен  адрес, както й какви храни и медикаменти  са необходими. Услугата ще се предоставя във възможно най-кратък срок.

Откриваме горещи телефони, на които в дните от понеделник до петък, във  времето от 8:00 до 17:00 часа,  ще се приемат заявки за доставка на храна и медикаменти.

Тел. 0895640026 – БОГОМИЛА КЪНЕВА, координатор „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“

Тел.    0897860565 – ДОНКА ДЕЛЕВА, мед. сестра към „МОБИЛЕН ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА“

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово