Република България ● Община Смядово

Езици

Заместник Кмет

Иван Йорданов Кюркчиев

Дата на раждане: 05.05.1976 г.

Гражданство: Република България

Семейно положение: женен, с две деца

ОбразованиеВисшеС.А.”Д.А.Ценов”, гр. Свищов,специалност “Счетоводство и Контрол”, степен - бакалавър

Професионален опит: по специалността в промишлено предприятие и в Общинска администрация Смядово като главен експерт  Европейски проекти