Република България ● Община Смядово

Езици

Започна записването за дърва

вторник, 07.04.2015 г.
Категория: 

          УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

     Уведомяваме Ви, че започва изготвяне на списъци за лица, желаещи да добиват суха и паднала маса и остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване и лица, желаещи да добиват стояща дървесина на корен.

        Лицата трябва да знаят, че разходите за добив, събиране, товарене и транспорт са за тяхна сметка, като всеки сам избира начина на транспортиране на дървесината – със собствен или нает транспорт.

          В списъците ще се вписва не повече от един член на домакинство, който ще има право да закупи до 4 пр.куб.м дървесина.  

          Лица, получаващи помощи за отопление или имащи правомощия по чл.193 от ЗГ за трудов стаж над 20 г. в системата на горите няма да бъдат вписани.

          Ориентировъчна цена, по която ще се заплаща дървесината, ще бъде в рамките на 16-20 лв. за пр.куб.м. дърва за огрев и 5-6 лв. за пр.куб.м вършина.

          В срок до 15.05.2015г. всеки желаещ може да се впише в списъците в сградата на Община Смядово - Информационния център.