Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

вторник, 19.01.2021 г.

Заповед (365.51 KB, PDF) за предоставяне за ползване, чрез отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на територията на Община Смядово, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда и във връзка с подадени заявления за ползване от ползватели, които отговарят на изискванията на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ.