Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 320 от 17 юни 2016 г.

понеделник, 20.06.2016 г.

Заповед № 320 от 17 юни 2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, във връзка с писмо, изх. № ш -2281/07.06.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие”, гр. Шумен относно настъпване на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури на територията на област Шумен и с цел определяне на мерки за пожарна безопасност

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Обявявам настъпването на етап „Восъчна зрялост” на житните култури, считано от 17.06.2016 г. ... целият текст на заповедта тук (230.19 KB, PDF).