Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 322 от 20 юни 2016 г.

вторник, 21.06.2016 г.

З А П О В Е Д

322,

гр. Смядово, 20.06.2016 г.

На основание чл. 129, ал. 2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ, Заповед № 278/03.06.2016 г. - разрешение за изменение на ПУП ПР на Кмета на Община Смядово, решение по т. 1 на Об. ЕСУТ ... целият текст на заповедта тук (269.15 KB, PDF).