Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 348 от 30 юни 2016 г.

четвъртък, 30.06.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 348,

гр. Смядово, 30.06.2016 г.

На основание чл. 129, ал. 2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ, Заповед № 304/10.06.2016 г. – разрешение за изменение на ПУП ПР на Кмета на Община Смядово, решение по т. 1 на Об. ЕСУТ протокол № 12 от 30.06.2016 г. и заявление с  вх. № 383/26.05.2016 г. от ... целият текст на заповедта тук (267.36 KB, PDF).