Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 72 от 18.02.2015 г. на Кмета на община Смядово

петък, 20.02.2015 г.
Категория: 

В рубриката "Нормативни документи и заповеди" е публикувана Заповед № 72 от 18.02.2015 г. на Кмета на община Смядово, относно забрана за палене на: Автомобилни гуми, отработени масла, леснозапалими горива, найлони, пластмаси и всякакви други отпадъци в обредните огньове по повод празника „Сирни заговезни" на 22.02.2015 година на територията на Община Смядово. Забранено е също паленето на огньове в непосредствена близост до сгради, постройки и съоръжения и при силен вятър, като всички огнища трябва да бъдат загасени най-късно до 21.00 часа, като това трябва да става при непрекъснато наблюдение.

За неспазване на настоящата заповед нарушителите да се санкционират по реда на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и обшинското имущество на територията на Община Смядово и Наредбата за организацията и финансирането на дейностите по управление на отпадъците в Община Смядово.

Контролно звено към Община Смядово ще следи за изпълнението на посочената заповед, съвместно с ПУ - Смядово.