Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед за определяне границите на районите, видът на предлаганата услуга и честота на сметоизвозване на твърди битови отпадъци в Община Смядово през 2022 г.

четвъртък, 14.10.2021 г.
Категория: