Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед за определяне на ползватели на земеделски земи, общинска собственост по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ