Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост, с начин на трайно ползване – нива, за срок от 10 години в село Риш, община Смядово

вторник, 08.09.2015 г.

Публикувана е Заповед (112.17 KB, DOCX) на Кмета на община Смядово за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост, с начин на трайно ползване – нива, за срок от 10 години в село Риш, община Смядово.