Република България ● Община Смядово

Езици

Заповеди за определяне на ползватели на земеделски земи, общинска собственост по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ

петък, 17.12.2021 г.
Категория: