Република България ● Община Смядово

Езици

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА – ШУМЕН 26.02.2015 г.

петък, 27.02.2015 г.
Категория: 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА – ШУМЕН 26.02.2015 г.

 

                

Информация за дейността на териториална дирекция „Национална сигурност“ Шумен по отношение на превенцията и противодействието на корупцията през 2014 г. беше представена на заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, което се проведе в Областна администрация – Шумен под председателството на областния управител Донка Иванова. В доклада си директорът на ТД „Национална сигурност“ – Шумен Калин Кръстев подчерта, че са налице данни за нарушения, както при големите инфраструктурни проекти, така и при малките обществени поръчки по изграждане на спортни съоръжения, градско осветление, облагородяване на градска среда, горива, доставка на хранителни продукти, консумативи, осъществяване на охранителна дейност, строително-монтажни работи по общински сгради и др. Запазва се своеобразния местен монопол. Някои юридически лица са избрани за изпълнители по над 10 значими проекта за съответния регион, има индикации за неформални договорености за бъдещо възлагане на определени дружества на проекти с голяма финансова стойност, индикации за манипулиране решението на комисията, провеждаща процедурата по избора за изпълнител, обясни Калин Кръстев. По думите му, сред нарушенията са и предоставянето на изпреварваща и специфична информация, съчетана със специално подбрани критерии за оценка на кандидатите или залагане на кратки срокове за предоставяне на необходимата за участие техническа документация. При някои поръчки необосновано се възлага максимално възможния срок от 5 г., с цел след изтичане на мандата на лицата, заемащи държавни длъжности, правоприемникът да продължи изпълнението на договора, каза още директорът на ТД „Национална сигурност“- Шумен и поясни, че в много от случаите има обвързаност между възложител, изпълнител и подизпълнител.

Пред членовете на съвета директорът на ОДМВР - Шумен Илиян Николов съобщи, че през 2014 година 22 са регистрираните сигнали за престъпления с корупционен елемент. През миналата година полицейски служители са установили длъжностно лице, член на изпитна комисия,  поискало 500 лева от задочен ученик. Установени са шест престъпни деяния на длъжностни лица/ престъпления по служба/, превишили правата си с цел облага. Образувани са две досъдебни производства за безстопанственост от длъжностни лица. Установени са и 13 престъпни деяния за длъжностно присвояване. Всички са свързани с присвоявания от длъжностни лица на вещи и парични средства, които са им били поверени да ги пазят или управляват.

Представителите на общините и на държавните институции в региона декларираха, че през миналата година при тях не са постъпвали сигнали и жалби от граждани за корупция. Областният управител Донка Иванова определи този факт като израз на недоверието на гражданите към институциите и подчерта убедеността си, че е  важно всеки да си свърши работата, правейки необходимото в максимална степен. Важна е превантивната работа, която всички имаме възможност да извършваме и това е основен инструмент в усилията ни за недопускане на корупционни практики, каза Донка Иванова.

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията прие План за работа на съвета през 2015 година, в който е заложено организиране на анкетно проучване относно удовлетвореността на гражданите и бизнеса от качеството на административното обслужване и измерване на риска от корупционни действия в администрацията.

Решено беше Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията да следи за спазване на прозрачността при провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки при реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и при констатиране на нередности да бъдат сигнализирани компетентните органи.

 

Информация: Областна администрация Шумен