Република България ● Община Смядово

Езици

Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ

петък, 06.07.2018 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 (20.98 KB, DOCX)

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 (21.02 KB, DOCX)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ (50.78 KB, XLSX)

Вътрешни правила за организацията и реда, за проверка на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, и за установяване на конфликт на интереси в Община Смядово (4.97 MB, PDF)

Заповед за комисия (783.76 KB, PDF)

 

 

Декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

№  име, презиме, фамилия месторабота длъжност по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
1 Ивелина  Димитрова ОбА гр. Смядово ст. спец. ГРАО изтегли (PDF)(328.9 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.46 MB, PDF)    
2 Елка Тодорова ОбА гр. Смядово спец. ЕП изтегли (PDF)(332.52 KB, PDF) пред централната Комисия    
3 арх. Иван  Иванов ОбА гр. Смядово главен архитект изтегли (PDF)(339.83 KB, PDF) пред Централната комисия    
4 Марияна  Кънева ЦНСТ с. Веселиново директор соц. услуги в общността изтегли (PDF)(331.02 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)    
5 Ирена  Вълчева  ОбА гр. Смядово ст. спец. ИРТТ изтегли (PDF)(323.67 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.42 MB, PDF)    
6 Радко  Чернаков ОбА гр. Смядово главен счетоводител изтегли (PDF)(334.32 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.45 MB, PDF)    
7 Милко  Йоргов ОбА гр. Смядово гл. спец. ОКМДС изтегли (PDF)(327.68 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.5 MB, PDF)    
8 Диян  Дончев Общинско предприятие Чистота, озеленяване и благоустройство директор ОП ЧОБ изтегли (PDF)(328.09 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)    
9 Галина  Христова    ОбА гр. Смядово спец. касиер, събирач изтегли (PDF)(325.04 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.44 MB, PDF)    
10 Росица  Савева   ОбА гр. Смядово ст. спец. ТСУ изтегли (PDF)(327.22 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.41 MB, PDF)    
11 Миглена  Димитрова   ОбА гр. Смядово специалист изтегли (PDF)(329.91 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.45 MB, PDF)

изтегли (1.48 MB, PDF)

   
12 Станка  Иванова ОбА гр. Смядово ст. спец. ЕП изтегли (PDF)(342.05 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)    
13 Румяна  Тодорова ОбА гр. Смядово гл. спец. ЕП изтегли (PDF)(326.03 KB, PDF) изтегли (326.03 KB, PDF)    
14 Мария  Германова  ОбА гр. Смядово гл. специалист изтегли (PDF)(331.84 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.48 MB, PDF)    
15 Иванка  Маринова ОбА гр. Смядово спец. АПОН изтегли (PDF)(325.29 KB, PDF) изтегли (325.29 KB, PDF)    
16 Снежана  Недялкова ОбА гр. Смядово ст. спец. Обслужване на едно гише изтегли (PDF)(325.63 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.53 MB, PDF)    
17 инж. Камелия  Русева ОбА гр. Смядово гл. спец. ООбС изтегли (PDF)(335.51 KB, PDF) пред Централната комисия    
18 Соня  Христова   ОбА гр. Смядово гл. спец. Данъчен инспектор -счетоводител изтегли (PDF)(331.82 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.49 MB, PDF)    
19 Радостина  Банчева   ОбА гр. Смядово спец. Бюджет и финанси изтегли (PDF)(324.96 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.59 MB, PDF)    
20 Красимира  Кирова ОбА гр. Смядово ст. спец. ТСУ изтегли (PDF)(329.91 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.34 MB, PDF)    
21 Десислава  Василева ОбА гр. Смядово ст. спец. Чов. ресурси изтегли (PDF)(333.11 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.49 MB, PDF)

изтегли (1.58 MB, PDF)

   
22 Янка  Димитрова ОбА гр. Смядово гл. спец. Счетоводство изтегли (PDF)(333.04 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.57 MB, PDF)    
23 Галин  Неделчев ОбА гр. Смядово специалист ОС изтегли (PDF)(325.22 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.33 MB, PDF)    
24 Елка  Кайкова ОбА гр. Смядово секретар изтегли (PDF)(326.25 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.49 MB, PDF)    
25 Венета  Копринкова ОбА гр. Смядово ст. спец. Счетоводство изтегли (PDF)(336.56 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.34 MB, PDF)    
26 Данка  Митева Кметство с. Веселиново, Община Смядово специалист изтегли (PDF)(332.76 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.52 MB, PDF)    
27 Кичка  Желязкова  Км. наместничество с. Бял бряг кметски наместник изтегли (PDF)(325.49 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)    
28 Зийнеб  Софу Кметство с. Янково, Община Смядово специалист изтегли (PDF)(328.31 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.46 MB, PDF)    
29 Бахтишен  Муталибова Км. наместничество с. Желъд, общ. Смядово кметски наместник изтегли (PDF)(333.58 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)    
30 Желю  Желев Км. наместничество с. Кълново, общ. Смядово кметски наместник изтегли (PDF)(338.33 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.5 MB, PDF)    
31 Елис  Назифова кметство с. Риш, Община Смядово специалист изтегли (PDF)(330.6 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.56 MB, PDF)    
32 Калоян  Киров   ОбА гр. Смядово директор СА изтегли (PDF)(324.86 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)    
33 Димитрина  Маринова ОбА гр. Смядово началник отдел изтегли (PDF)(332.67 KB, PDF) пред Централната комисия    
34 Еленка  Теохарова Км. наместничество с. Александрово, община Смядово кметски наместник изтегли (PDF)(328.08 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.46 MB, PDF)    
35 Мария  Георгиева ДГ с. Риш директор изтегли (PDF)(327.31 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.51 MB, PDF)    
36 Пепа  Танева ДГ с. Янково директор изтегли (PDF)(327.06 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.49 MB, PDF)    
37 Мирослав  Николов ОбА гр. Смядово началник отдел

изтегли (PDF)(324.45 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.32 MB, PDF)    
38 Валентина  Георгиева ДПЛПР с. Черни връх и ЗЖЛПР с. Янково директор изтегли (PDF)(337.12 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.32 MB, PDF)    
39 Юлиян  Грешков ОбА Смядово ст. спец. поддръжка комп. с-ми изтегли (PDF)(329.29 KB, PDF) изтегли (329.29 KB, PDF)    
40 Марияна  Желева ДГ Маргаритка директор изтегли (PDF)(333.95 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.51 MB, PDF)    
41 Даниела  Димитрова ОбА гр. Смядово Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
42 Славка  Нонева ОбА гр. Смядово директор ОА изтегли (PDF)(323.15 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.48 MB, PDF)    
43 Златка  Кирякова СУ ЗЖЛПР №1 и №2, ДЦПЛУ, ДЦСХ - Смядово директор изтегли (PDF)(327.72 KB, PDF) изтегли (PDF)(1.48 MB, PDF)    
44 Диана Касчиева ОбА гр. Смядово Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.  

 

   
45 Миленка Христова ДГ с. Янково Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
46 Десислава Недкова ОбА Смядово специалист изтегли (344.05 KB, PDF) изтегли (1.49 MB, PDF)    
47 Миленка Христова ДГ с. Янково Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
48 Марияна Йоргова ОбА Смядово ст. специалист Човешки ресурси изтегли (346.88 KB, PDF) изтегли (1.52 MB, PDF)    
49 Даниела Димитрова ОбА Смядово Декларация по чл. 38, ал. 1, т. 3     изтегли (1.49 MB, PDF)  
50 Анемир Атанасов ОПЧОБиО Директор изтегли (349.09 KB, PDF) изтегли (1.52 MB, PDF)    
51 Десислава Василева ОбА Смядово ст. специалист Човешки ресурси изтегли (348.33 KB, PDF) изтегли (1.56 MB, PDF)    
52 Миглена Димитрова ОбА Смядово специалист изтегли (346.86 KB, PDF) изтегли (1.48 MB, PDF)    
53 Мирела Ганчева ОбА Смядово спец. еколог изтегли (341.33 KB, PDF) изтегли (1.54 MB, PDF)    
54 Ивайло Грозев ОбА Смядово специалист ТСУТО изтегли (78.07 KB, PDF) изтегли (387.49 KB, PDF)